mandaat voor het geven van r.-k. godsdienst

 

Het mandaat

Sinds 1999 dient elke leerkracht met godsdienst in de opdracht in de basisschool (kleuter- en lager onderwijs) over een kerkelijk mandaat te beschikken. Elke bisschop (of zijn afgevaardigde) verleent dit mandaat voor zijn bisdom. Een mandaat dient dus telkens aangevraagd te worden in het bisdom waar iemand werkt.

Er zijn drie voorwaarden om het kerkelijk mandaat te verwerven:

(1) de kandidaat behoort door het doopsel of de ritus van opname tot de rooms-katholieke kerk*;

(2) de kandidaat beschikt over een vereist of een voldoende geacht bekwaamheidsbewijs met onderwijsbevoegdheid r.-k. godsdienst dat recht geeft op de betaling van een wedde door de Vlaamse overheid**;
(3) de kandidaat engageert zich om het geldende leerplan te volgen.

 

Het mandaat kan je online aanvragen via: www.rkg.vlaanderen

 

Tijdelijke toestemming

*Als je niet tot de katholieke kerk behoort (door doopsel of door ritus van opname) kan de bisschop een tijdelijke toestemmingverlenen wanneer je bv. de voorbereiding hebt aangevat met het oog op doopsel of opname in de katholieke kerk.

**Als je niet beschikt over een vereist of een voldoende geacht bekwaamheidsbewijs voor het ambt waarin je wordt aangesteld of geen onderwijsbevoegdheid r.-k. godsdienst bezit, zal je bijkomende vorming moeten volgen om gemandateerd te kunnen worden. Hier vind je een overzicht van mogelijke opleidingen om onderwijsbevoegdheid godsdienst te verwerven. In afwachting dien je voor de duur van de opleiding jaarlijks een tijdelijke toestemmingaan te vragen.

Vanaf 20 augustus 2019 kan het aanvragen van een mandaat of tijdelijke toestemming alleen nog online via de website https://rkg.vlaanderen/ 
Je vindt daar alle info terug over de te volgen procedure.

Voor bijkomende vragen in verband met mandateringen en tijdelijke toestemmingen voor het basisonderwijs bisdom Antwerpen kan je contact opnemen met

Jos Smets, secretariaat vicariaat onderwijs via jos.smets@bisdomhasselt.be 
Rik Snijkers, inspecteur-adviseur coòˆrdinator via rik.snijkers@rkg.vlaanderen