Home » Tools godsdienstonderwijs

Tools voor goed godsdienstonderwijs

Beeldend bijbellezen - Op zoek naar waar het verhaal bij je eigen ervaring aan kan aanhaken 

Bezoek onze padlet met podcasts rond een aantal weerbarstige bijbelverhalen. We gaan zelf op zoek naar haakjes waarmee we vanuit dit verhaal kunnen aanhaken bij onze eigen ervaring. Zo staan we o.a. stil bij:

  • schepping
  • de zondvloed
  • verrijzenis
  • hemelvaart

Je vindt hier ook een aantal geschreven overwegingen bij deze verhalen

Bezoek de padlet hier


Advent

Achter de maskers leren kijken!

De volgende vier weken worden we meegenomen op een spirituele reis die geen reisbeperkingen kent vanwege overheidsmaatregelen! Je hebt geen covidpas nodig om mee op reis te gaan.

Advent!

Een tocht die ons uitdaagt om naar binnen te kijken.

Een tocht die ons oog leert hebben voor het kleine, kwetsbare.

De weg van Advent kan  veel zuurstof geven.

Hij leert wat over LEVEN: leef niet in angst en achterdocht.

Herken wanneer je onbewuste, de media, de omgeving, … je manipuleren door angst.

Advent is kiezen voor de weg van de BEVRIJDING...

Meer lezen

Nog een idee

Een leermeester vertelde ons:

"Had ik jullie dit al verteld? Vorig schooljaar maakten we vaccins met leerlingen, vaccins van hoop!

In schoendozen die de leerlingen meebrachten,  stopten ze allerlei woorden, zinnen, foto's, symbolen...die licht konden brengen in onze school of wereld. Deze dozen werden verpakt en nadien uitgedeeld aan elke klas."


Verkenning van een symbool: VUUR

Collega Christel Bakkers werkte het Symboolthema VUUR uit tot een lessenreeks. Ze was graag bereid om het met jullie te delen. Je vind het uitgewerkte thema HIER


Allerheiligen en Allerzielen

Iedereen krijgt twee dagen vrij ‘voor de doden’! Er is tijd voor de doden! Er worden bloemen gezet, kaarsjes gebrand, muziek gespeeld, … op begraafplaatsen. Feestdagen, maar zonder pakjes... Raar toch!?  

Enkele inzichten, ideeën en impulsen rond deze dagen vind je HIER


Franciscus en de kracht van verbinding

Waarschijnlijk gaan jullie jaarlijks met Franciscus op stap. Dit jaar dagen we jullie uit om het jaarthema te combineren met Franciscus. 

Dit brengt misschien nieuwe uitzichten van deze bijzondere man aan het licht. HIER vind je inspiratiemateriaal.

Wellicht vraagt het enige aanpassing qua leeftijd. We zijn alvast benieuwd naar je reacties. 


Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder - studiedag RKG 04-06-2021: theatrale hermeneutiek

  • Je kan de bijdrage van Rikko Voorberg aan deze studiedag HIER opnieuw bekijken en beluisteren 
  • De padlet waarin tijdens de verwerkingsopdracht in groepen gewerkt werd vind je HIER
  • Van (bijna) elke groep kregen we een synthese in poëtische verwoordingen. Die vind je HIER

 

 

Nieuw licht werpen op het leven van mensen

Op 1 december 2020 was RIkko Voorberg te gast tijdens een digitale studiedag voor leermeesters. Hij reikte een aantal interessante ideeën aan over de betekenis van religie in de actuele context van mensen. Hij laat oplichten hoe uit oude teksten iets te halen valt voor mensen van vandaag. In deze padlet kan je de studiedag herbekijken.

Bezoek de padlet hier


© Shana & Robert ParkeHarrison, Downpour 2015 

https://www.parkeharrison.com 

 

Maak een Gratis Website met JouwWeb