INSPECTIE-BEGELEIDING RKG BASISONDERWIJS

Welkom

De inspectie-begeleiding RKG wil in de eerste plaats ondersteuning bieden aan alle leerkrachten die in het in het basisonderwijs een opdracht RK godsdienst opnemen. We beschouwen het als onze missie om leerkrachten te begeleiden in het ontdekken van levenszin in relatie met de bijbelse traditie en in het in communicatie brengen van die zoektocht met kinderen. We willen daartoe elke leerkracht eerst en vooral in zijn/haar kracht zetten.

Naast de begeleidende opdracht waken we ook over de kwaliteit van het godsdienstonderwijs.

 

© Shana & Robert ParkeHarrison, Passage 2001 uit de serie The Architect's Brother, New York 1993-2000

https://www.parkeharrison.com 

Het beeld in de banner  kozen we omdat het volgens ons weergeeft wat wij verstaan onder goed godsdienstonderwijs. Het onderweg zijn is belangrijker dan een voorgegeven bestemming; je bouwt je een weg, je zet een koers uit, soms in rustig water, soms in een woelige zee. Je krijgt her en der bouwstenen aangereikt voor die weg, wrakhout en brokstukken die aanspoelen uit de christelijke traditie en ook uit andere religies en die je zelf al of niet een plaats geeft op het pad van je leven. Actualiteit

Onze collega Griet Liebens getuigt, samen met haar dochter Ine, over haar geloof in de cultuur van vandaag.

https://www.kerknet.be/bisdom-hasselt/artikel-video/nadenken-over-onze-cultuur-getuigenis-griet-en-ine


Jaarthema 2021-2022 
De kracht van verbinden

“Jezus zei tegen zijn leerlingen: ‘Ik ben de stam van Gods druivenplant, en jullie zijn de takken … Jullie moeten met mij verbonden blijven, en ik met jullie. Want alleen dan kunnen jullie op een goede manier leven. Net zoals er alleen druiven groeien aan takken die aan de stam vastzitten. Aan losse takken kunnen geen druiven groeien. Ik ben de stam van de druivenplant en jullie zijn de takken. Als jullie met mij verbonden blijven en ik met jullie, dan zul je veel goeds kunnen doen.”
Joh 15,1-5  - Bijbel in Gewone Taal

 

Meer info en achtergrond vind je HIER


Vacature inspecteur-adviseur r.-k. godsdienst BaO

(vervangingsopdracht 50 %)

De Erkende Instantie r.-k. godsdienst werft met ingang van 1 september 2021 een halftijdse inspecteur-adviseur voor het lager onderwijs aan voor een langdurige vervangingsopdracht in het bisdom Antwerpen.

De aanwervingsvoorwaarden vind je op de website van de Erkende Instantie https://www.kuleuven.be/thomas/page/aanwervingsvoorwaarden-inspecteur-adviseur/

Kandidaten bezorgen hun CV en motivatiebrief uiterlijk op vrijdag 28 mei 2021 via e-mail aan dhr. Maurice van Stiphout, algemeen secretaris van de Erkende Instantie r.-k. godsdienst: maurice.van.stiphout@rkg.vlaanderen

De eerste gespreksronde is gepland op donderdag 10 juni 2021 in de namiddag.  

De Erkende Instantie maakt de genomen beslissing bekend aan de kandidaten uiterlijk op woensdag 30 juni 2021.

Voor vragen of nadere informatie kun je terecht bij dhr. Dirk Van Rossem, bisschoppelijk gedelegeerde voor het onderwijs in het bisdom Antwerpen, dirk.vanrossem@dsko.be en/of dhr. Hein Van Renterghem, coördinerend inspecteur-adviseur: hein.vanrenterghem@rkg.vlaanderen

 


Op 5 maart j.l. kregen we het tragisch bericht dat Gaby Pellegrini, na een slepende ziekte, overleden was. Gaby was een gewaardeerde godsdienstleerkracht in De Hazelaar in Hasselt. Haar rechtstreekse collega's godsdienstleerkrachten van de groep Hasselt maakten onderstaande tekst.

Lieve Gaby

 

Veel te snel moest je gaan

veel te snel verdween je uit het leven

zoekend naar jou

volgen we een dwaalspoor

en vragen we ons af

 

zijn we je nu kwijt

of niet

 

je ogen

maar je kijken niet

je lippen

maar je lachen niet

je handen

maar je gulheid niet

je adem

niet je praten

 

en ook jouw liefde niet

alles wat je was

heb je bij ons gelaten

 

zo mooi is ons verdriet

 

Gaby ‘sterke vrouw van God’

de sporen die je achterliet

verdwijnen niet

 

zo mooi is ons verdriet


Beeldend bijbellezen -

We lieten ons uitdagen door een aantal leerkrachten die aangaven hoe ze tegen een aantal bijbelverhalen aanlopen.

Die verhalen, dat kan toch niet! Dat klopt toch niet! En als het zo niet is, waar gaat dit dan wel over? Wat valt hier te leren?We deden zelf de oefening bij een aantal verhalen. We gingen op zoek welke betekenis, welk uitzicht uit deze verhalen kan oplichten. Onder het resultaat hier.
Meer informatie over pandemiescenario's en adviezen i.v.m. de organisatie van de LBV, maar ook ondersteuning voor de praktijk vind je op de deelsite: RKG in  coronatijden

 

 Maak een Gratis Website met JouwWeb