INSPECTIE-BEGELEIDING RKG BASISONDERWIJS

Welkom

De inspectie-begeleiding RKG wil in de eerste plaats ondersteuning bieden aan alle leerkrachten die in het in het basisonderwijs een opdracht RK godsdienst opnemen. We beschouwen het als onze missie om leerkrachten te begeleiden in het ontdekken van levenszin in relatie met de bijbelse traditie en in het in communicatie brengen van die zoektocht met kinderen. We willen daartoe elke leerkracht eerst en vooral in zijn/haar kracht zetten.

Naast de begeleidende opdracht waken we ook over de kwaliteit van het godsdienstonderwijs.

© Shana & Robert ParkeHarrison, Passage 2001

https://www.parkeharrison.com 

Het beeld in de banner  kozen we omdat het volgens ons weergeeft wat wij verstaan onder goed godsdienstonderwijs. Het onderweg zijn is belangrijker dan een voorgegeven bestemming; je bouwt je een weg, je zet een koers uit, soms in rustig water, soms in een woelige zee. Je krijgt her en der bouwstenen aangereikt voor die weg, wrakhout en brokstukken die aanspoelen uit de christelijke traditie en ook uit andere religies en die je zelf al of niet een plaats geeft op het pad van je leven. 


Actualiteit

Leestip (voor de zomervakantie)

We leven in verwarrende tijden, zo zegt en schrijft men. Maar wie een beetje geschiedenis kent, weet dat elke generatie dit gezegd en geschreven heeft. Is er dan geen betere term om de hedendaagse onrust te vatten? Wellicht komen we die term op het spoor wanneer we wat afstand nemen van de waan van de dag. Wie zich laat leiden door bruuske onderbrekingen die als breaking news worden aangekondigd en wie elk twitterend geluid op sociale media ernstig neemt, denkt makkelijk dat we slechts onderdeel zijn van een keten van voortdurende veranderingen. Wie even afstand neemt, weet wel beter. We maken namelijk voor de derde keer een ‘verandering van tijdperk’ mee. Daarin veranderen weliswaar de antwoorden, maar niet de vragen. Op eeuwige vragen zoeken we telkens nieuwe antwoorden die tegelijk schatplichtig blijven aan de antwoorden van onze voorouders.


Lijkt godsdienstonderwijs iets voor jou?

Heb je zin om als godsdienstleerkracht met kinderen op weg te gaan? Wil je met kinderen verkennen en onderzoeken wat er in het leven toe doet en wat van betekenis is? Wil je met kinderen zoeken gaan naar taal en teken om het onzegbare tot uitdrukking te brengen en te beleven? Dan ben jij de leerkracht die wij zoeken. Stuur je CV naar ons

Opdrachten godsdienst beschikbaar in volgende regio's:

Zuid-Limburg: 20 lestijden

Maaskant: 14 lestijden

Noord-oost Limburg: 20 lestijden


Verslag studiedag voor leermeesters in Mechelen-Brussel

Op 30 mei ll. vond er in het aartsbisdom Machelen-Brussel een studiedag plaats voor leermeesters RKG. Prof. D. Pollefeyt gaf in de voormiddag een lezing over 'Godsdienst inzet basisonderwijs vandaag. Van suikerspin naar theologiseren met kinderen'. In de namiddag gaf prof.-em. R. Burggraeve een aantal verrassende perspectieven bij het verhaal van de Barmhartige Samaritaan.

Je kan hieronder de voordrachten opnieuw bekijken en beluisteren. 


Jaarthema 2021-2022 
Het einde van het schooljaar vieren

Suggesties om het einde van het schooljaar te vieren vind je HIER

 

Maandimpulsen bij het jaarthema, werkvormen van het festival van de Hoop vind je HIER


Musica Sacra

Musica Sacra Maastricht bestaat 40 jaar. Van 14 tot 16 september wordt een musicaal programma uitgewerkt onder de thema EXODUS. Plaatsen zijn snel uitverkocht! Interesse? Zorg dat je er snel bij bent. 

Lees hier verder


Damiaan op de wijze van Godly Play

Pater Damiaan – er is geen Belg die hem niet kent. In 2005 is hij door de kijkers van Canvas en de luisteraars van Radio 1 tot de Grootste Belg aller tijden verkozen.

Over zo’n belangrijk en groots persoon, die zich nederig opstelde en het harde werk niet schuwde, moest er toch ook een verhaal 'op de wijze van Godly Play' komen!

Meer informatie vind je HIER


GOD 9.0 De spirituele groeikansen van het Christendom

Het boek GOD 9.0. biedt een helder kader om jouw eigen spirituele groei te zien én begripvol om te gaan met de verschillen die je opmerkt in de benadering van geloof en christendom in jouw organisatie, school, pastorale werkgroep, bisdom, de samenleving.

Drie Duitse auteurs die gecertificeerd Spiral Dynamics-therapeuten zijn maar ook theologen met ruime pastorale ervaring, schreven het boek Gott 9.0. Daarin wordt de integrale psychologie van Ken Wilber en de kleurenspiraal van Clare Graves toegepast op de ontwikkeling van godsbeelden, geloof en spiritualiteit.

GOD 9.0 is te koop bij YOT

Meer informatie van je HIER


Hand in Hand - levensbeschouwing en taal

In het nieuwe project ‘Hand in Hand – levensbeschouwing en taal’ onderzoeken medewerkers van de UCLL hoe we in de basisschool in deze tijd zinvol rond bijbelteksten kunnen werken. Een stevige uitdaging. Ze richten zich daarbij op leerkrachten die ook godsdienstlessen geven aan hun klasgroep, een klasgroep die zowel talig als cultureel heel divers kan zijn. De bedoeling is om een aantal inspirerende lessen uit te werken die effectief uitgeprobeerd worden in de klas en die daarna worden bijgestuurd. Het project start in september 2021.

Voor meer info en contact


Geloven... Over de generaties heen (podcast)

Sarah Desiron, docente aan de lerarenopleiding, vertaalt Bijbels materiaal voor kleuters naar vandaag en vult het aan.
Onze gespreksgast ervaart zelf vaak hoe kleuters gevoelsmatig al heel ontvankelijk zijn voor de diepere dimensie van het leven. Vermits religie en levensbeschouwing fundamenteel deel uitmaken van het menselijk leven, moeten ze ook vertaald worden voor kleuters. Dat doet Sarah Desiron ook zelf: ze gaat verder aan de slag met boeiend Bijbels materiaal dat zuster Geert – een religieuze die ze via één van haar studenten leerde kennen – voor kleuters ontwikkelde

Beluister de podcast HIER


Meer informatie over pandemiescenario's en adviezen i.v.m. de organisatie van de LBV, maar ook ondersteuning voor de praktijk vind je op de deelsite: RKG in  coronatijden