Welkom

De inspectie-begeleiding RKG wil in de eerste plaats ondersteuning bieden aan alle leerkrachten die in het in het basisonderwijs een opdracht RK godsdienst opnemen. We beschouwen het als onze missie om leerkrachten te begeleiden in het ontdekken van levenszin in relatie met de bijbelse traditie en in het in communicatie brengen van die zoektocht met kinderen. We willen daartoe elke leerkracht eerst en vooral in zijn/haar kracht zetten.

Naast de begeleidende opdracht waken we ook over de kwaliteit van het godsdienstonderwijs.

© Shana & Robert ParkeHarrison, Passage 2001

https://www.parkeharrison.com 

Het beeld in de banner  kozen we omdat het volgens ons weergeeft wat wij verstaan onder goed godsdienstonderwijs. Het onderweg zijn is belangrijker dan een voorgegeven bestemming; je bouwt je een weg, je zet een koers uit, soms in rustig water, soms in een woelige zee. Je krijgt her en der bouwstenen aangereikt voor die weg, wrakhout en brokstukken die aanspoelen uit de christelijke traditie en ook uit andere religies en die je zelf al of niet een plaats geeft op het pad van je leven. 


Actualiteit


Materialen voor de vastenwerking op school

Vasten en Ramadan

Dit jaar valt de vastentijd gedeeltelijk samen met de Ramadan bij de Moslims. De maand Ramadan begint dit jaar op 9 maart en loopt tot 8 april. Dat is een uitgelezen kans om hier aandacht aan te schenken. Onze collega’s van Mechelen-Brussel werkten een ILC-project uit rond vasten. Je vindt het HIER

Andere suggesties om interlevensbeschouwelijk te werken rond het thema vasten vind je HIER


Interlevensbeschouwelijke competenties

 

Nieuw op onze website: een tabblad met relevante informatie en suggesties om aan de slag te gaan met ILC's in de klas. Klik HIER


Prayers for Peace

Omdat de oorlog tussen Israël en Hamas ons allemaal lijkt te verscheuren en vandaag een Joods, islamitisch en christelijk gebed hoopt op en bidt om licht in het duister.

Stiltemomenten, meditatie en gebed

Tijdens het Festival van de Hoop gaf Sophie Veulemans (inspecteur-adviseur RKG in Mechelen Brussel) een workshop rond stiltemomenten, meditatie en gebed. Zij maakte daarvoor een aantal bruikbare fiches met uiteenlopende suggesties en werkvormen. De fiches vind je HIER


Website in de kijker

In het aartsbisdom Mechelen-Brussel is er een werkgroep van leermeesters, Tochtgenoten, die regelmatig materialen ontwikkelen en beschikbaar stellen op hun website. Ga er zeker eens een kijkje nemen: 

TochtgenotenEen aanbod van impulsen en werkvormen bij het nieuwe jaarthema kan je hieronder downloaden.

Verwerking Bijbelverhaal Wondere Ruimte 23 24
Word – 9,5 MB 122 downloads

Evalueren in het basisonderwijs
Een volledig nieuw aanbod

Evalueren ... Het is zo veel meer dan een punt en/of enkele zinnen op het rapport noteren! Wanneer en hoe evalueer je in het godsdienstonderwijs? Waar draait het bij dit evalueren feitelijk om? Hoe zorg je ervoor dat het evalueren een springplank is naar een sterk godsdienstaanbod? Hoe betrek je in je gesprekken rond de evaluatie van rooms-katholieke godsdienst kinderen en ouders? Dit dossier wil een aantal handvaten aanreiken om op weg te gaan rond het evalueren binnen het godsdienstonderwijs. Het ondersteunt individuele leerkrachten en teams in het vormen van een visie rond evalueren binnen hun schoolcontext en reikt een aantal praktische voorbeelden aan.

Je vindt het dossier op Thomas en bij de Tools op onze site

 


Gids voor de leraar rooms-katholieke godsdienst

De Gids voor de leraar rooms-katholieke godsdienst  biedt het ruimere plaatje, de diepere achtergrond, de fundamentele insteken en bedoelingen van het  leerplan. Noem het de achterliggende mindset van hoe het leerplan wil bijdragen aan de levensbeschouwelijke vorming. Deze gids is wil de antropologische, pedagogisch-didactische en theologische verstaanshorizon aanleveren.


Woorden met ziel en zin

Op de website: https://www.woordenmetzielenzin.nl/artikelen vind je bij een aantal bijbelverhalen toelichting van de hand van Piet van Velthuizen. Misschien kunnen zijn inzichten je op weg zetten.


Gezocht:

Is godsdienstonderwijs iets voor jou?

Heb je zin om als godsdienstleerkracht met kinderen op weg te gaan? Wil je met kinderen verkennen en onderzoeken wat er in het leven toe doet en wat van betekenis is? Wil je met kinderen zoeken gaan naar taal en teken om het onzegbare tot uitdrukking te brengen en te beleven? Dan ben jij de leerkracht die wij zoeken. Stuur je CV naar ons


Maak jouw eigen website met JouwWeb