Het vak r.-k. godsdienst

Op het kruispunt van samenleving, onderwijs en kerkgemeenschap

Verklaring van de Vlaamse bisschoppen en van de Erkende Instanntie r.-k. godsdienst

Het vak rooms-katholieke godsdienst heeft een eigen plaats in het onderwijs in Vlaanderen. Het is een vak met vele kansen en mogelijkheden. Tegelijk roept het vak ook vragen op, oude en nieuwe. De bisschoppen zijn de eindverantwoordelijken voor het katholieke godsdienstonderwijs. Vanuit deze verantwoordelijkheid mandateren zij de leerkrachten r.-k. godsdienst. Zij laten zich daarin bijstaan door de Erkende Instantie r.-k. godsdienst, die ook het aanspreekpunt is voor de Vlaamse Overheid. In deze tekst willen wij, de Vlaamse bisschoppen en de Erkende Instantie r.-k. godsdienst, samen nadenken over de betekenis van het vak r.-k. godsdienst in ons onderwijs en onze samenleving. Tegelijk willen we enkele concrete richtlijnen en verwachtingen naar voren schuiven, opdat het vak r.-k. godsdienst ook in de toekomst aan zijn belangrijke opdracht kan beantwoorden.

lees meer


Leerplan rooms-katholieke godsdienst voor het lager onderwijs in Vlaanderen

download het leerplan als PDF

 

Voor het leerplan r.-k. godsdienst in ZILL: Zin in Leren - Zin in Leven

Selectietool: RKG in ZILL

Leerplansite: Zin in leren - Zin in Leven

 


r.-k. godsdienst in het katholiek kleuteronderwijs

Voor het leerplan r.-k. godsdienst in ZILL: Zin in Leren - Zin in Leven

Selectietool: RKG in ZILL

Leerplansite: Zin in leren - Zin in Leven

Stappenplan voor het uitwerken van het RKG-aanbod in een onderwijsarrangement (BC/thema/project)


Raamplan rooms-katholieke godsdienst voor het buitengewoon lager onderwijs

download het raamplan als PDF

Actualisatie raamplan

Groepswerkplan en projectfiche

 

Voor het raamplan r.-k. godsdienst in ZILL: Zin in Leren - Zin in Leven

Selectietool: RKG in ZILL

Leerplansite: Zin in leren - Zin in Leven

Het raamplan RKG in ZILL


Interlevensbeschouwelijke competenties

in het kader van dialoog en samenwerking tussen levensbe- schouwingen op school

download het document "Interlevensbeschouwelijke competenties" als PDF

Daarnaast werd er ook een groeilijn ontwikkeld. Deze groeilijn ILC geeft een indicatie hoe de 24

ILC’s gelezen en ontwikkeld kunnen worden

download het document "Groeilijn ILC" als PDF

 

Website: InterLevensbeschouwelijke Competenties op School (ILCoS)

Laat duizend bloemen bloeien. Inspiratiegids voor ILC-projecten in het officieel onderwijs