Geloven voor doorstarters

 

Dit is geen cursus geloven voor beginners. Eerder voor mensen die ooit al eens stukgelopen zijn op de kerk of op bepaalde geloofsvoorstellingen.

De startvraag zal zijn: wat uit de geloofstraditie wil je loslaten (of weiger je te aanvaarden), en wat wil je graag behouden of vinden? Met andere woorden, wat is voor jou de ballast en wat is de schat?

We gaan er bij deze bijeenkomsten van uit dat dit voor iedere persoon anders kan liggen. Voor de een is de kerk een obstakel voor het geloof, voor de ander is het een belangrijke hulp. De een ervaart God als een persoonlijk wezen, de ander loopt vast op het idee van God als persoon. Het is erg de moeite waard om met zulke vraagstukken vanuit persoonlijke betrokkenheid aan de slag te gaan. Als het goed is, geven deze gesprekken een boost aan je omgang met levensvragen. Er ligt een raamwerk voor de vijf sessies klaar (z.o.z.), maar er is maximale ruimte om de invulling aan te passen aan wat er al doende ter sprake komt.

In het belang van het gesprek is het belangrijk om de hele serie te volgen.

Aanschuiven voor één sessie is daarom niet mogelijk.

Deze sessies zijn bedoeld voor leerkrachten en directies katholiek basisonderwijs.

 

Meer informatie over plaats en tijdstip volgt nog.