Kleuteronderwijs

Ons aanbod voor studiedagen of personeelsvergaderingen

Kleuterscholen of kleuterteams die een PV of een studiedag rond het werkveld godsdienst willen organiseren, kunnen met hun vragen bij ons terecht. We gaan in overleg en stemmen ons aanbod af op de noden van het team.

 


Nascholingsaanbod godsdienst in het kleuteronderwijs door Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Katholiek Onderwijs Vlaanderen voorziet een rijk nascholingsaanbod voor het kleuteronderwijs.

Bekijk het nascholingsaanbod hier


Godsdienstactiviteiten in de kleuterschool (Webinar)

In een webinar geven  An Declerck (Katholiek Onderwijs Vlaanderen) en Ilona Sybrandy (uitgeverij Averbode) antwoord op een aantal prangende vragen over godsdienstactiviteiten in de kleuterschool.

Bekijk het webinar

NUTTIGE LINKS