Studiedag of personeelsvergadering met het schoolteam in het buitengewoon onderwijs:

 

  • Instrumenten en hulpmiddelen voor het uitwerken van een betekenisvol godsdienstonderwijs

Tijdens deze sessie verkennen we een aantal instrumenten en hulpmiddelen voor het uitwerken van een betekenisvol godsdienstonderwijs.

De focus ligt daarbij op het groepswerkplan godsdienst en de projectfiche voor het uitwerken van een aanbod godsdienst. De toelichting wordt met tal van voorbeelden uitgewerkt.

Wil je inschrijven voor deze sessie, neem dan contact op met rik.snijkers@rkg.vlaanderen

 

  • Interlevensbeschouwelijke competenties (ILC) in het buitengewoon onderwijs

Sedert een aantal jaren wordt binnen het leerplichtonderwijs, ook in het buitengewoon onderwijs, verwacht dat er in het godsdienstonderwijs aandacht is voor de interlevensbeschouwelijke competenties. 

In deze sessie verkennen we de mogelijkheden en de kansen om met kinderen uit het buitengewoon basisonderwijs hiermee aan de slag te gaan.

Wil je inschrijven voor deze sessie, neem dan contact op met rik.snijkers@rkg.vlaanderen

 


Vormingsaanbod voor de PAG-verantwoordelijken in het BuBaO

  • Festival van de hoop

 vrijdag 16 september 2022 vanaf 16.30

in en om de gebouwen an de Diocesane Onderwijsdienst, Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt

Mogelijkheid tot inschrijving volgt later.

  • Ontmoetingsdag voor PAG-verantwoordelijken (en leerkrachten met een opdracht RK godsdienst) in het BuBaO,

maandag 10 oktober 2022 van 9u.00 tot 16u.00
Programma:

Godly Play. Een kans voor het BuO.

Godly Play wil kinderen en volwassenen helpen om de christelijke taal beter te verstaan, om heilige verhalen, parabels, liturgische verhalen en stilte beter te leren aanvoelen.

Gedurende deze dag worden ervaringen uitgewisseld, getuigenissen uit de praktijk in het BuO aangereikt, good practices voorgesteld, bijbelverhalen vanuit deze methodiek verkend.

Deze studiedag gaat door in de gebouwen van de Diocesane Onderwijsdienst, Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt. Een aparte uitnodiging volgt nog.
Deelnameprijs: 60 euro

  • Lanceerdag vastenwerking

dinsdag 24 januari 2023, 13u.30 tot 16u.00
Een aparte uitnodiging volgt nog.

  • Studiedag PAG-BuO

woensdag 3 mei 2023 van 9u.00 tot 12u.00

Diocesane Onderwijsdienst, Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt

We verkennen de kansen en de mogelijkheden van Interlevensbeschouwelijke competenties (ILC) in het BuO

Mogelijkheid tot inschrijving volgt later.